Giving

Cooperation with NGO "DoLadu"

We are raising $250,000 to restore the mental health of Ukrainian military personnel, veterans, and their family members. The deadline is February 2024. Contribute now!

Donation currency
Donation sum
1000
500
100
Пожертвуй зараз! Пожертвуй зараз! Пожертвуй зараз!
Payment method
Liqpay privat24 payment (₴|$|€)
Bank card (₴|$|€)
Donation sum
500 $
100 $
50 $
Donate now! Donate now! Donate now!
Payment method
Liqpay privat24 payment (₴|$|€)
Bank card (₴|$|€)
Donation sum
500
100
50
Donate now! Donate now! Donate now!
Payment method
Liqpay privat24 payment (₴|$|€)
Bank card (₴|$|€)
Personal information
Enter your name
Made with Leyka

Умови здійснення благодійних пожертв

Благодійна організація «Міжнародний Благодійний Фонд «ОКЕАН НАДІЙ» в особі Голови Голінки Остапа Орестовича, який діє на підставі Статуту, що іменується надалі «Благоотримувач», цим пропонує юридичним або фізичним особам, іменованим надалі «Благодійник», укласти Договір про добровільну пожертву на нижченаведених умовах.

Дана пропозиція є публічною офертою відповідно статті 633 Цивільного кодексу України. Акцептом цієї оферти є здійснення Благодійником перерахування коштів на розрахунковий рахунок Благоотримувача. Акцепт даної пропозиції Благодійником означає, що останній ознайомився та погоджується з усіма умовами цього Договору про добровільну пожертву з Благоотримувачем.

1.     Предмет договору

·      За цим договором Благодійник в якості добровільної пожертви перераховує власні кошти на розрахунковий рахунок Благоотримувача, а Благоотримувач приймає пожертву і використовує відповідно до визначеної Статутом мети.

2.     Укладання договору

·      Моментом укладання договору та набуття ним чинності вважається момент надходження на рахунок Благоотримувача перерахованих Благодійником грошових коштів як пожертви. Цей договір діє до моменту повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань і може продовжуватися знову необмежену кількість разів шляхом чергового перерахування добровільної пожертви Благодійником.

3.     Права та обов’язки сторін

·      Організація зобов’язується використовувати отримані від Благодійника за цим договором кошти суворо відповідно до чинного законодавства України та у межах своєї статутної діяльності.

·      Благодійник має право на власний розсуд вибрати мету пожертви, вказавши відповідне «призначення платежу» під час переказу пожертви. Актуальний список цілей пожертвування публікується на сайті https://oceanofhopeukraine.org/, у соціальних мережах та ЗМІ.

·      При отриманні пожертви без уточнення мети, Організація самостійно конкретизує її використання, виходячи із статей бюджету Благодійної програми Організації.

·      При отриманні пожертви із зазначенням мети, наприклад, прізвища та імені нужденного, або при отриманні пожертви на конкретного підопічного, обраного благодійником на сайті https://oceanofhopeukraine.org/. Організація використовує пожертву на допомогу цій особі. Якщо сума пожертв конкретній особі перевищить суму, необхідну для надання допомоги, Організація інформує про це Благодійників. Організація використовує позитивну різницю між сумою пожертв, що надійшли, і сумою, необхідною для надання допомоги конкретній особі, на реалізацію Благодійної програми Організації, зберігаючи пріоритет у використанні залишків коштів на допомогу іншим особам, які потребують такої допомоги. Здійснюючи пожертву, Благодійник погоджується з тим, що після виконання зазначеної у пожертві мети, Організація самостійно визначає мету використання пожертви у рамках Благодійної програми Організації.

·      Пожертви, отримані Організацією без зазначення конкретного призначення, направляються на реалізацію Благодійної програми Організації.

·      Здійснюючи пожертву, Благодійник погоджується з тим, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Організація має право використовувати частину отриманих коштів для фінансування адміністративних витрат. Максимальна сума коштів, використаних для адміністративних витрат Організації, не може перевищувати 20 (двадцять) відсотків від суми доходу у поточному році.

·      Благодійник дає Організації згоду на опрацювання наданих Благодійником при здійсненні добровільної пожертви персональних даних (ПІБ, адреса, місце проживання, адреса електронної пошти, банківські реквізити з метою виконання цього договору).

·      Благоотримувач не несе перед Благодійником інших зобов’язань, крім зобов’язань, зазначених у цьому Договорі.

·      Організація надає допомогу відповідно до затверджених благодійних програм та проєктів.

·      Організація зобов’язується надсилати Благодійнику, на вказану на сайті https://oceanofhopeukraine.org/ адресу електронної пошти, інформацію про зібрані кошти щодо підопічних Організації.

·      Діяльність Організації не має на меті отримання прибутку.

·      Організація публікує інформацію про свою роботу та звіти про результати діяльності на https://oceanofhopeukraine.org/.

4.     Розмір пожертви

·      Благодійник самостійно визначає розмір суми добровільної пожертви та перераховує її на розрахунковий рахунок Благоотримувача на умовах цього Договору, або через систему еквайрингу, у разі якщо перерахування проводиться благодійником на сайті.

5.     Внесення пожертви

·      Благодійник самостійно визначає розмір добровільної пожертви та вносить її будь-яким зручним способом, зазначеним на сайті https://oceanofhopeukraine.org/ на умовах цього Договору.

·      Факт перерахування пожертви на рахунок Організації, у рамках проєктів Організації, свідчить про повну згоду Благодійника з умовами цього Договору.

·      Якщо обраний Благодійником спосіб переказу пожертви не дозволяє вказати «призначення платежу» Благодійник має право уточнити цілі пожертви іншим письмовим способом.

·      У разі перерахування пожертви для правильної ідентифікації платника, Благодійник вказує свої контакти: адресу електронної пошти та/або телефонний номер.

·      Датою акцепту Оферти та, відповідно, датою укладання Договору є дата надходження коштів Благодійника на розрахунковий рахунок Організації.

6.     Інші умови

·      У разі виникнення суперечок та розбіжностей між Сторонами за цим Договором, вони по можливості можуть вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, суперечки та розбіжності можуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства України у судових інстанціях за місцем перебування Благоотримувача.

·      Текст цього Договору, бланки банківських платіжних доручень, а також у разі відкликання цієї Оферти повідомлення про це, публікуються на офіційному сайті Благоотримувача https://oceanofhopeukraine.org/.

I agree with Terms of the donation service
  • In the framework of fundraising we will collect the personal data of recipients of donations.
  • "Consent to data processing" - binding instrument on the law FZ-152.
  • All personal data is stored on our site and will not be sent.
I agree with the processing of my personal data
Awaiting for the safe payment page redirection...

Registration Documents

EXTRACT from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations

The decision to include the organization in the Register of non-profit institutions or organizations

Bank details

RECENT ACTIVITIES